Lubuskie

  • Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddzial w Gorzowie Wielkopolskim

    SAP jest zarówno największą w Polsce organizacją działająca narzecz rozwoju archiwistyki, jak i najstarszą oraz najbardziejprofesjonalną polską firmą świadczącą wyspecjalizowane usługiarchiwalne. Stowarzyszenie zrzesza najwybitniejszych polskicharchiwistów i jako jedyna firma w Polsce oferuje pełnyzakres usług.Na terenie całego kraju działa aż 27 oddziałówSAP. Z usług Stowarzyszenia korzystają zarówno największefirmy prywatne, jak i najważniejsze instytucje państwowe:ministerstwa, Najwyższa Izba Kontroli, urzędy wojewódzkie, izby iurzędy skarbowe, wielkie banki oraz fundusze emerytalne itp.SAP jako jedyne polskie…
    Bonifraterska 2 Gorzów Wielkopolski
  • Zakład Pracy Chronionej Kompleksowe Utrzymanie Czystości Tech-Dom

    PPUH TECH-DOM Sp.j. i MM PERFECT s.c. todwa równolegle działające przedsiębiorstwa na rynku usługporządkowo-czystościowych.Zajmujemy się utrzymaniem czystości osiedli mieszkaniowych,obiektów użyteczności publicznej, zakładów przemysłowych, biur,przychodni, sklepów i magazynów.Świadczymy usługi porządkowe na osiedlach mieszkaniowych sprzątającklatki schodowe i tereny zewnętrzne, oferujemy zagospodarowanie ipielęgnację terenów zielonych, utrzymanie czystości ciągówkomunikacyjnych, odśnieżanie i przeciwdziałanie gołoledzi.Wykonujemy szereg usług specjalistycznych w zakresie sprzątania:czyszczenie i konserwacje posadzek , czyszczenie wykładzintekstylnych, dywanów oraz tapicerek, mycie ciśnieniowe różnegorodzaju powierzchni usługi na…
    Al. Konstytucji 3 Maja 31 Gorzów Wielkopolski